Erik le Romancier recenseert: De Laatste Profeet, een roman van Han Peeters

Recensie van ‘De Laatste Profeet’, een boek van Han Peeters, geschreven door Erik le Romancier, schrijver van de bundel ‘Stilte Graag!’

Draait in het zijn meest recente boek De Verscheurde Vrouw - overigens een absolute aanrader! - vooral om 'hard', in De Laatste Profeet toont Han Peeters toch vooral zijn 'hart'. In dit boek bewijst Peeters zijn maatschappelijke betrokkenheid, en dat doet hij heel aardig. De Laatste Profeet is namelijk een vlot geschreven avonturenverhaal met alle inmiddels bekende Han-Peeterskenmerken. Liefhebbers weten wat dat betekent: ruim baan voor mystiek, occultisme, complottheorieën, (alternatieve) geschiedenis en mythologie.
In De Laatste Profeet vertelt Peeters het verbazingwekkende relaas van kunsthistoricus Emile van Straten en zijn charmante love interest Jenny Pevelier, die je beiden misschien nog wel kent van een eerder en zelfstandig leesbaar boek, De Eieren van de Keizer.

Tijdens een zeilvakantie met Jenny krijgt Emile in De Laatste Profeet van wereldorganisatie Unesco de uiterst geheime vraag onderzoek te doen naar een kaart van Atlantis. Tijdens dit onderzoek komt hij op het spoor van negen kristallen met onvermoede mogelijkheden. Zoals om contact te leggen met Kronos, de leider van een oeroude, hoogontwikkelde buitenaardse beschaving op de planeet Terrade. Deze beschaving zond in het verre verleden Zeus en andere goden naar Terrade 2, zijnde de aarde, waar zij Atlantis koloniseerden en de mensheid beschaving en religie schonken. Inderdaad, de Goden waren kosmonauten! Maar de mensheid is van nature tot domheid en hebzucht geneigd. Daar konden zelfs de door goden gezonden profeten geen blijvende verandering in aanbrengen.

Door zijn contacten met Kronos verandert Emiles beeld van de wereld: het moet allemaal anders. De fouten die gemaakt zijn in het verleden moeten worden hersteld. Zo niet, dan zal de wereld ten ondergaan aan hebzucht. Emile ontwikkelt het Osisme, een filosofie die een complete omwenteling in de wereld teweeg brengt door destructieve krachten zoals hebzucht, egoïsme en domheid om te buigen naar het positieve. Ook Jenny verandert door haar contacten met Kronos, maar heel anders dan zij of Emile ooit hadden kunnen voorzien. In de gedaante van haar geliefde Emile heeft Kronos seks met Jenny en verwerkt zo bij haar OrlandO, de laatste profeet en de redder van de mensheid. Heel klassiek Grieks allemaal!

Dat klinkt te mooi om waar te zijn, en dat is het ook. Want niet iedereen is gebaat bij een betere wereld. Terwijl de positieve krachten zich verzamelen rond Kronos, OrlandO en Emile, scharen de machten der duisternis zich rond Hades en de vrijmetselarij. Wat zich dan ontspint is een verbeten strijd tussen goed en kwaad met hoge inzet en een onzekere afloop.

Bovenstaande maakt van De Laatste Profeet een groots verhaal, een vertelling van bijna epische proporties. Vol vaart wordt de lezer meegesleept in een mythische strijd tussen goden, mensen en monsters die de hele wereld en allerlei tijdvakken en dimensies beslaat.

Het idealisme van De Laatste Profeet vond ik ontroerend, maar soms wat erg naïef. Ook het verbeteren van de wereld was naar mijn smaak af en toe wat simplistisch en aan de drammerige kant, maar een kniesoor die daarop let. De Laatste Profeet van Han Peeters is absoluut een boek met het hart op de goede plaats, dat mensen wellicht zal inspireren tot nadenken en naastenliefde. Dat valt natuurlijk alleen maar toe te juichen. Ook wie het Osisme niet in de praktijk wil brengen, maar wel houdt van een snelle mix van avontuur, occultisme en een scheutje sci-fi, kan zich aan De Laatste Profeet zeker geen buil vallen.

Eindoordeel: of je het nu gebruikt als handboek of gewoon leesboek, De Laatste Profeet van Han Peeters is de aanschaf meer dan waard. Het staat garant voor heel wat uurtjes leesplezier.

Erik le romancier
19 oktober 2015

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.