Erik le Romancier in de pers

"Met zijn eerste boek ‘Stilte Graag!’ beleeft auteur Erik le Romancier een heel fraai debuut. ‘Stilte Graag!’ is een gevarieerde, onderhoudende en lezenswaardige verzameling van veertien korte verhalen, met als centrale motto: gewone mensen in ongewone situaties.

In deze combinatie van gewoon en ongewoon schuilen de bijzondere kracht en aantrekking van ‘Stilte Graag!’ Nu eens serieus, dan weer luchtig en schertsend, vertelt Le Romancier de belevenissen van mensen als jij en ik die in allerlei situaties verzeild raken. Misbruik, echtscheiding, pesten, prostitutie en nog veel meer diepmenselijke thema’s komen in ‘Stilte Graag!’ allemaal uitgebreid aan bod. Door het gehanteerde ik-perspectief en de fijnmazige vertelstijl komen de verhalen direct binnen. De lezer staat er niet alleen bij en kijkt er naar, hij maakt het zelf mee. Indringend en aangrijpend. Tegelijkertijd zorgen de snelheid van vertellen en de vlotte schrijfstijl voor de nodige vaart en licht, lucht en ruimte in de verhalen. Het wordt nergens te zwaar of beklemmend.

Soms levert de combinatie van vlot vertellen en een wat zwaarder onderwerp iets heel speciaals op. Een verhaal dat niet alleen intrigeert, maar door deze wat tegenstrijdige tegenstrijdige combinatie ook fascineert of zelfs lichtelijk irriteert. Juist door deze schijnbare tegenstrijdigheid, die ontstaat doordat Erik le Romancier tegen de verwachting van de lezer ingaat, kruipen sommige stukken tekst echt onder je huid, blijven je bij en prikkelen je tot nadenken. Zonder wrijving geen glans, en glans kan ‘Stilte Graag!’ zeker niet worden ontzegd.

Le Romancier zoekt de afwisseling behalve binnen zijn verhalen, ook tussen zijn verhalen onderling. Zwaardere en lichtere thema’s volgen elkaar naadloos op. De hele bundel ‘Stilte Graag!’ ademt een sfeer van variatie en combinatie, van spel en spanning, van humor en horror. Soms een lach, soms een traan, en soms een lach waar je een traan verwacht, of omgekeerd. Als schrijver speelt Le Romancier onbekommerd met het onverwachte en paradoxale. Dat pakt prima uit, want het levert een verrassend, onderhoudend en leesbaar boek op, dat boeit van de eerste tot de laatste bladzijde. ‘Stilte Graag!’ grijpt je als lezer beet en laat je niet meer los.

Al met al heeft heeft Erik le Romancier met ‘Stilte Graag!’ een uiterst krachtige combinatie van vorm en inhoud afgeleverd, die het lezen en herlezen meer dan waard is. Dat maakt ‘Stilte Graag!’ nu al tot een van DE boeken van 2015."

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.